Wij zijn Oscar Groenewout, Myrthel Groenewout en Marlous Luiten.
Samen hebben wij, 6 jaar geleden, jeugdpopkoor Zinge! in Hendrik-Ido-Ambacht opgericht.
Omdat Zinge! zo’n enorm succes, en nog steeds groeiend, is en wij uit het het hele land vragen kregen over wat nu het succes van Zinge! is, hebben wij samen onder de stichting Jeugdkoorplan Nederland (JKPN) RiffOff opgericht.

JKPN is een stichting die door middel van het ondersteunen en faciliteren van jeugdkoren het meerstemmig zingen onder kinderen en jeugd wil stimuleren.
JKPN is er voor dirigenten, arrangeurs, vocalcoaches, muziekdocenten, bestuursleden en al die anderen die met samen zingen te maken hebben. 

JKPN verstaat onder moderne jeugdkoren, jeugdkoren en zangroepen die aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van kinderen, pubers en jong volwassenen.

JKPN heeft als doel kennis te delen en op die manier samen zingen (in jeugdkoren en/of zanggroepen) in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau.

JKPN verstaat onder moderne jeugdkoren, jeugdkoren en zangroepen die aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van kinderen, pubers en jong volwassenen.

JKPN heeft als doel kennis te delen en op die manier samen zingen (in jeugdkoren en/of zanggroepen) in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau.

Een jeugdkoor is geen versimpelde versie van een volwassene koor. Alles is anders. De stemhoogtes, repertoirekeuze, de stijl van de arrangementen maar ook de concentratieboog, de motivatie en de ambitie. High speed repeteren en je input aanpassen aan de belevingswereld van de jongeren is essentieel. Dat is de manier om je koor in balans te houden. Weinig afvallers en trouwe betrokken zangers. Marlous Luiten, Zangcoach/Arrangeur

Bij een jeugdkoor heb je te maken met veel verschillende doelgroepen. Je hebt te maken met ouders en met kinderen. En die moet je weer onderverdelen in kinderen, pubers en jong-volwassenen. Ieder met een eigen taal en eigen communicatiemiddelen. Om ze allemaal te bereiken en te betrekken vraagt om een kennis van zaken.Oscar Groenewout, Jeugdcoach & Marketing expert

Een repetitie met een jeugdkoor is hetzelfde als lesgeven aan een klas. Je hebt te maken met verschillende individuen. Elk individu met zijn/haar eigen leerstijl, spanningsboog en onderwijsbehoefte. De kunst bij een koor is om een balans te vinden tussen heel veel plezier maken, orde te houden en het maximale uit ieder kind en de groep als geheel te halen.Myrthel Groenewout, Onderwijskundige/pedagoog

Voor meer informatie www.jeugdkoorplannederland.nl